Visie en Missie

Onze Visie

Een thuisgevoel, binnen Toutouh Trainingen, is voor ons van belang. Met het gevoel van samenhorigheid zullen gevoelens als eenzaamheid en gebrek aan zingeving langzaam minder worden. Ons zorgaanbod is dusdanig dat alle cliënten op basis van hun capaciteiten en achtergrond maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Bij Toutouh Trainingen benaderen wij de cliënten op een laagdrempelige manier, zodat het contact met de persoonlijk begeleider gemakkelijk verloopt.  Dit zal uiteindelijk leiden tot meer balans en kwaliteit in het leven van de cliënt, daar nemen wij de tijd voor “zo kort als het kan, zo lang als nodig maar zelfredzaamheid is het doel.” Wij willen een transparante en zelf reflecterende organisatie zijn, die continu streeft naar verbetering.

Onze missie

Toutouh Trainingen biedt adequate begeleiding en verantwoorde zorg. Onder verantwoorde zorg verstaan wij:

  • Zorg die doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend.
  • Zorg die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt, zonder onderscheid naar ras, geloof of levensovertuiging.
  • Tevens staan wij voor het ervaren van succes door middel van taakgerichte hulpverlening. Hierbij gaan wij uit van behoefte en zelfwaardering van de cliënt.

Kenmerkend voor de cliënten is dat ze in de loop van hun proces veel duurzame banden hebben verbroken en niet meer in staat zijn om genoeg beroep op anderen te doen. Wij, als Toutouh Trainingen leggen de focus op het opbouwen en verbeteren van het sociale netwerk. Het is gericht op het vergroten van de draagkracht, waardoor het als vangnet kan fungeren.

Cultuursensitiviteit staat hoog in het vaandel bij Toutouh trainingen. Naast dat dit deel uitmaakt van onze manier van maatwerk, realiseren wij op deze manier laagdrempeligheid binnen onze hulpverlening door niet te oordelen, maar te vragen, door niet in te vullen maar aan te vullen.